Pytanie poselskie - O-000030/2019Pytanie poselskie
O-000030/2019

  Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000030/2019
  do Komisji
  Art. 136 Regulaminu
  Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
  w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  Procedura : 2019/2712(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000030/2019
  Teksty złożone :
  O-000030/2019 (B9-0056/2019)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Jakie działania podejmuje Komisja z myślą o osiągnięciu podczas konferencji klimatycznej COP25 w Madrycie znaczących postępów:

  Przedłożone: 26.9.2019

  Przekazane: 30.9.2019

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.10.2019

  Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności