Postup : 2019/2888(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000031/2019

Předložené texty :

O-000031/2019 (B9-0054/2019)

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 14
CRE 24/10/2019 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 19k
2. října 2019
O-000031/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000031/2019

Komisi

článek 136 jednacího řádu

Paul Tang, Jonás Fernández

za skupinu S&D

Sven Giegold


  Předmět: Jmenování výkonného ředitele EBA Farkase generálním ředitelem AFME

 Odpověď na plenárním zasedání 

Adam Farkas, který od roku 2011 vykonává funkci výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), se v únoru 2020 ujme funkce generálního ředitele Asociace finančních trhů v Evropě (AFME), jedné z nejvlivnějších lobbistických skupin působících ve finančním odvětví.

Podle článku 16 služebního řádu úředníků Evropské unie však úředníci EU nesmí v průběhu 12 měsíců od skončení služebního poměru lobbovat u svého bývalého orgánu. Pokud případná nová pracovní pozice navíc „souvisí s prací, kterou úředník vykonával v průběhu posledních tří let služby, a pokud by uvedená činnost mohla vést ke střetu s oprávněnými zájmy orgánu, může orgán oprávněný ke jmenování (...) úředníkovi takovou činnost zakázat nebo vydat souhlas za určitých podmínek, které považuje za přiměřené“.

Požadavky, které s ohledem na budoucí post Adama Farkase stanovil orgán EBA, nejsou příliš přísné ani konkrétní a je téměř nemožné ověřit jejich dodržování v praxi. Nijak se v nich neřeší ani skutečnost, že zájmové skupiny mohou úředníkům regulačních orgánu nabídnout za jejich nepřiměřenou shovívavost dobře placená místa.  Z výše uvedených důvodů tento případ „otáčivých dveří“ ohrožuje dobré jméno našich institucí a podkopává důvěru občanů v evropské orgány.

Domnívá se Komise, že odchod pana Farkase na nové místo je v souladu s jejími přísnými etickými standardy? Zastává Komise názor, že pan Farkas by měl zůstat ve své funkci až do konce ledna, přestože nyní vyvstaly vážné pochybnosti o jeho smyslu pro povinnost a loajalitě?  Bude se Komise snažit přesvědčit orgán EBA, aby panu Farkasovi v odchodu na nové místo zabránil? Co hodlá Komise učinit pro to, aby byly etické standardy, jež stanovila, uplatňovány ve všech jejích institucích a agenturách a zabránila dalším případům otáčivých dveří, které by podkopávaly důvěru občanů v evropské orgány?

Předložení: 2.10.2019

Postoupení: 4.10.2019

Platné do: 11.10.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí