Διαδικασία : 2019/2888(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000031/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000031/2019 (B9-0054/2019)

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 14
CRE 24/10/2019 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 19k
2 Οκτωβρίου 2019
O-000031/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000031/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

Paul Tang, Jonás Fernández

εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Sven Giegold


  Θέμα: Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ο Adam Farkas, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το 2011, θα απασχοληθεί στην Ένωση Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ευρώπης (AFME) — μία από τις κορυφαίες ομάδες συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα — ως διευθύνων σύμβουλός της από τον Φεβρουάριο του 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την παραίτησή τους, οι υπάλληλοι της ΕΕ απαγορεύεται να απασχοληθούν σε ομάδες συμφερόντων των πρώην οργάνων τους για περίοδο 12 μηνών. Επιπλέον, αν η δυνητική νέα θέση ενός υπαλλήλου «συνδέεται με την πραγματοποιηθείσα από τον υπάλληλο εργασία κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσίας του, και αν ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστη με τα νόμιμα συμφέροντα του οργάνου, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί ... είτε να απαγορεύσει στον υπάλληλο την άσκηση της δραστηριότητας αυτής είτε να την εγκρίνει υπό τους όρους που η ίδια κρίνει ενδεδειγμένους».

Οι απαιτήσεις της ΕΑΤ για τη μελλοντική θέση του κ. Farkas είναι μη φιλόδοξες, ασαφείς και σχεδόν αδύνατο να επαληθευτούν στην πράξη. Επίσης δεν αντιμετωπίζουν την αντίληψη ότι οι ομάδες συμφερόντων μπορούν να ανταμείβουν τις ρυθμιστικές αρχές για υπερβολικά επιεική μεταχείριση, παρέχοντάς τους καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, αυτό το παράδειγμα μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα συνιστά απειλή για την ακεραιότητα των θεσμικών μας οργάνων και υπονομεύει σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πιστεύει η Επιτροπή ότι η μεταπήδηση του κ. Farkas είναι σύμφωνη με τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας της; Πιστεύει η Επιτροπή ότι ο κ. Farkas πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, έστω και αν η αφοσίωση και η νομιμοποίησή του θίγονται ουσιωδώς; Θα ασκήσει η Επιτροπή πίεση στην ΕΑΤ για την παρεμπόδιση της μεταπήδησης του κ. Farkas; Τι θα κάνει η Επιτροπή για να εφαρμόσει τα δεοντολογικά της πρότυπα σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της, και να αποτρέψει την υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά μας όργανα από περαιτέρω περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα;

Κατάθεση: 2.10.2019

Διαβίβαση: 4.10.2019

Λήξη προθεσμίας: 11.10.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου