Procedure : 2019/2888(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000031/2019

Ingediende teksten :

O-000031/2019 (B9-0054/2019)

Debatten :

PV 24/10/2019 - 14
CRE 24/10/2019 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 19k
2 oktober 2019
O-000031/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000031/2019

aan de Commissie

Artikel 136 van het Reglement

Paul Tang, Jonás Fernández

namens de S&D-Fractie

Sven Giegold


  Betreft: Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME

 Antwoord plenaire 

Adam Farkas, sinds 2011 aangesteld als uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA), zal vanaf februari 2020 de functie van algemeen directeur vervullen bij de Europese Vereniging van Financiële Markten (AFME) – een van de belangrijkste lobbygroepen van de financiële sector.

Artikel 16 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie houdt een verbod in voor EU-ambtenaren om zich na ontslag gedurende de 12 maanden na beëindiging van de dienst in te laten met lobbyactiviteiten bij personeel van hun voormalige instelling. Als de beroepsbezigheden van een ambtenaar in zijn potentiële nieuwe functie verband houden met de werkzaamheden die de ambtenaar heeft verricht gedurende de drie jaren die aan de beëindiging van de dienst voorafgingen en mogelijk niet verenigbaar zijn met de legitieme belangen van de instelling, kan het tot aanstelling bevoegde gezag bovendien besluiten de ambtenaar te verbieden de betrokken beroepsbezigheden uit te oefenen, of de uitoefening ervan aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen.

De eisen die door de EBA worden gesteld aan het vertrek van de heer Farkas naar zijn toekomstige functie getuigen van weinig ambitie, zijn vaag en bovendien vrijwel onmogelijk te controleren in de praktijk. Ze komen ook op geen enkele manier tegemoet aan de perceptie dat belangengroepen regulators als dank voor buitensporige soepelheid kunnen belonen door hen een goedbetaalde baan aan te bieden. Dit soort draaideurconstructies vormen dan ook een gevaar voor de integriteit van onze instellingen en ondermijnen het vertrouwen van de burger in de Europese instellingen ten zeerste.

Is de Commissie van mening dat het vertrek van de heer Farkas strookt met de hoge ethische normen die door de Commissie worden gehanteerd? Is de Commissie van mening dat de heer Farkas tot eind januari zijn huidige functie moet blijven vervullen, ook al zijn diens trouw en loyaliteit fundamenteel aangetast? Zal de Commissie druk uitoefenen op de EBA om het vertrek van de heer Farkas tegen te houden? Welke stappen gaat de Commissie nemen om haar ethische normen in alle instellingen en agentschappen in de praktijk te brengen en te voorkomen dat nieuwe gevallen van draaideurconstructies het vertrouwen van de burger in onze instellingen verder ondermijnen?

Ingediend: 2.10.2019

Doorgezonden: 4.10.2019

Uiterste datum beantwoording: 11.10.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid