Postup : 2019/2888(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000031/2019

Predkladané texty :

O-000031/2019 (B9-0054/2019)

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 14
CRE 24/10/2019 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 17k
2. októbra 2019
O-000031/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000031/2019

Komisii

článok 136 rokovacieho poriadku

Paul Tang, Jonás Fernández

v mene skupiny S&D

Sven Giegold


  Vec: Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME

 Odpoveď v pléne 

Adam Farkas, ktorý je od roku 2011 výkonným riaditeľom Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), sa vo februári 2020 ujme funkcie generálneho riaditeľa Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME), ktoré je jednou z popredných lobistických skupín pôsobiacich v rámci finančného sektora.

Podľa článku 16 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie majú úradníci EÚ počas obdobia 12 mesiacov od skončenia služobného pomeru zákaz lobovať u zamestnancov svojej bývalej inštitúcie. Navyše ak prípadná nová funkcia úradníka súvisí s prácou, ktorú úradník vykonával počas posledných troch rokov služby, a ak by táto činnosť mohla viesť ku konfliktu s oprávnenými záujmami inštitúcie, menovací orgán môže...  úradníkovi zakázať výkon tejto činnosti, alebo udeliť súhlas za podmienok, ktoré pokladá za primerané.

Požiadavky EBA týkajúce sa budúcej pracovnej pozície pána Farkasa sú neambiciózne, nejasné a v praxi takmer neoveriteľné. Takisto neberú do úvahy skutočnosť, že záujmové skupiny môžu úradníkov regulačných orgánov za ich nadmernú zhovievavosť odmeniť ponúknutím dobre platených pracovných miest. Tento príklad javu otáčavých dverí tak predstavuje hrozbu pre integritu našich inštitúcií a vážne podkopáva dôveru občanov v európske inštitúcie.

Domnieva sa Komisia, že je postup pána Farkasa v súlade s jej vysokými etickými normami? Myslí si Komisia, že by mal pán Farkas zotrvať vo svojej funkcii do konca januára, hoci sú jeho oddanosť a lojalita zásadným spôsobom ohrozené? Vyvinie Komisia tlak na EBA, aby pánovi Farkasovi zabránil v odchode na nové miesto? Čo urobí Komisia, aby sa jej etické normy uplatňovali vo všetkých jej inštitúciách a agentúrach a aby sa zabránilo podkopávaniu dôvery občanov v naše inštitúcie ďalšími prípadmi javu otáčavých dverí?

Predložené: 2.10.2019

Postúpené: 4.10.2019

Termín na zodpovedanie: 11.10.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia