Parlamentarna pitanja
PDF 52kWORD 20k
11. listopada 2019.
O-000032/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000032/2019

upućeno Komisiji

članak 136

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Predmet: Funkcioniranje unutarnjeg tržišta

Unutarnje tržište temelj je i budućnost EU-a. Sredstva kojima se ostvaruje njegova cjelovita, etička i konkurentna integracija su ključna.

Parlament je 4. travnja 2019. usvojio tri stajališta u prvom čitanju u vezi s prvim paketom za mobilnost: o upućivanju vozača, o vremenu vožnje i razdoblju odmora i o prilagodbi promjenama u sektoru cestovnog prijevoza. Ta stajališta uključuju bitne izmjene prijedloga Komisije koje nikad nisu bile ocijenjene. Nadalje, odredbe se dotiču mnogih pitanja te će podrazumijevati promjenu i proširenje pravila EU-a o cestovnom prijevozu. Te će promjene utjecati na radnike, potrošače, tržišno natjecanje, buduću strukturu sektora cestovnog prijevoza i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

U tom smislu postavili bismo Komisiji sljedeća pitanja:

kako će predloženi pravni okvir utjecati na funkcioniranje unutarnjeg tržišta? Kakav će utjecaj taj okvir imati s obzirom na:

 godišnji trošak goriva za prazne vožnje koji proizlazi iz obveze povratka u državu članicu u kojoj prijevoznik ima poslovni nastan

 izgubljene prihode i dodatne administrativne troškove za poduzeća u europskom sektoru cestovnog prijevoza

 ulaganja poduzeća iz tog sektora

 razinu zaposlenosti u međunarodnim prijevozničkim poduzećima

 ukupne emisije stakleničkih plinova u sektoru prijevoza i

 cijene prijevoza i cijene robe za europske potrošače?

Kako će države članice provesti mjere istovjetne Direktivi 96/71/EZ u pogledu trećih zemalja?

Podneseno: 11.10.2019

Proslijeđeno: 15.10.2019

Rok za odgovor: 22.10.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 14. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti