Întrebări parlamentare
PDF 53kWORD 20k
11 octombrie 2019
O-000032/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000032/2019

adresată Comisiei

Articolul 136 din Regulamentul de procedură

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Subiect: Funcționarea pieței interne

Piața internă este baza și viitorul UE. Mijloacele utilizate pentru realizarea integrării sale complete, etice și competitive sunt fundamentale.

La 4 aprilie 2019, Parlamentul a adoptat trei poziții în primă lectură referitoare la Pachetul privind mobilitatea I referitor la detașarea șoferilor, perioadele de conducere și perioadele de repaus și adaptările la evoluțiile din sectorul transportului rutier. Aceste poziții conțin amendamente substanțiale la propunerea Comisiei, care nu au fost evaluate niciodată. În plus, dispozițiile se referă la numeroase aspecte și vor determina modificarea și extinderea normelor UE privind transportul rutier. Aceste schimbări vor avea un impact asupra lucrătorilor, clienților, concurenței, structurii viitoare a sectorului transportului rutier de mărfuri și a funcționării pieței interne.

În această privință, am dori să adresăm următoarele întrebări Comisiei:

Cum va fi afectată funcționarea pieței interne de cadrul juridic propus? Care va fi impactul său în ceea ce privește:

 costul anual al alimentării cu combustibil pentru cursele fără încărcătură, care decurg din cerința legată de întoarcerea în statul membru în care este stabilit operatorul de transport rutier de mărfuri;

 pierderile de venituri și cheltuielile administrative suplimentare pentru întreprinderile din sectorul european al transportului rutier;

 investițiile realizate de întreprinderi în acest sector;

 nivelul de ocupare a forței de muncă în întreprinderile de transport internațional;

 emisiile totale de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor;

 prețurile transportului și prețurile bunurilor pentru clienții europeni?

Cum vor pune statele membre în aplicare măsuri echivalente celor din Directiva 96/71/CE în relația cu țările terțe?

Depunere: 11.10.2019

Trimisă: 15.10.2019

Termen pentru răspuns: 22.10.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 14 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate