Parlamentarna vprašanja
PDF 52kWORD 19k
11. oktober 2019
O-000032/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000032/2019

za Komisijo

Člen 136 poslovnika

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Zadeva: Delovanje notranjega trga

Notranji trg je temelj in prihodnost EU. Zato je tudi osrednjega pomena, kako ga bomo v celoti povezali na etično in konkurenčno ustrezen način.

Parlament je 4. aprila 2019 v prvi obravnavi sprejel tri stališča, povezana s prvim svežnjem za mobilnost: o napotitvi voznikov, o času vožnje in času počitka ter o prilagoditvah razvoju v sektorju cestnega prometa. V vseh treh dokumentih predlaga precejšnje spremembe k predlogu Komisije, ki niso bile nikoli ocenjene. Določbe iz svežnja posegajo na mnoga področja in bo treba zaradi njih spremeniti in dopolniti cestnoprometna pravila EU. Vse te spremembe bodo seveda vplivale na delavce, uporabnike oziroma stranke, konkurenco, prihodnjo strukturo sektorja cestnega prevoza blaga in na delovanje notranjega trga.

Glede na to Komisijo sprašujemo:

Kako bo predlagani pravni okvir vplival na delovanje notranjega trga? Kakšen bo njegov učinek v smislu:

 letnih stroškov goriva za prazne vožnje, do katerih bo prišlo zaradi zahteve, da se mora izvajalec prevoza vrniti v državo članico prevoznikovega sedeža;

 izgubljenih prihodkov in dodatnih upravnih odhodkov za podjetja v evropskem sektorju cestnega prometa;

 naložb podjetij v tem sektorju;

 ravni zaposlenosti v mednarodnih prevoznih podjetjih;

 skupnih emisij toplogrednih plinov, ki jih bo ustvaril prevozni sektor;

 cen prevoza in cen blaga za evropske stranke?

Kako bodo države članice ukrepe, enakovredne Direktivi 96/71/ES, izvajale v razmerju do tretjih držav?

Vloženo: 11.10.2019

Posredovano: 15.10.2019

Rok za odgovor: 22.10.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 14. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov