Процедура : 2019/2832(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000035/2019

Внесени текстове :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Разисквания :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 10k
13 ноември 2019 г.
O-000035/2019
Въпрос с искане за устен отговор
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: текущите преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Преговорите за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) все още продължават и се очаква да продължат по-дълго от първоначално предвиденото. Европейският парламент ясно изрази своята позиция относно бъдещото споразумение през октомври 2016 г. и отново през юни 2018 г. Не е ясно обаче как резолюциите на Парламента са били взети предвид в процеса на преговорите.

Как възнамерява Съветът да подкрепи основното искане на Парламента за засилване на парламентарното измерение на бъдещото партньорство на равнище АКТБ?

Как възнамерява Съветът да засили консултативната и контролната роля на бъдещата Съвместна парламентарна асамблея (СПА)?

Как възнамерява Съветът да направи политическия диалог по-ефективен, да подобри наблюдението на положението с правата на човека и да направи това наблюдение по-приобщаващо и основано на участието?

Как възнамерява Съветът да изгради истинско партньорство с множество участници, което да засили ролята на гражданското общество, особено в политическия диалог?

Как възнамерява Съветът да отрази приоритетите на държавите от АКТБ в областта на миграцията и опасенията по отношение на споразумението за икономическо партньорство в рамките на преговорите?

Как Съветът предвижда да засили разпоредбите за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност, както и да гарантира, че партньорите от АКТБ и ЕС са изцяло ангажирани със сексуалното и репродуктивното здраве и права и с цялостното изпълнение на програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР)?

Внесен: 13/11/2019

Краен срок: 14/02/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 25 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност