Postup : 2019/2832(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000035/2019

Předložené texty :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Rozpravy :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 43kWORD 10k
13. listopadu 2019
O-000035/2019
Otázka k ústnímu zodpovězení
Radě
článek 136 jednacího řádu
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými státy (státy AKT) stále probíhají a očekává se, že budou trvat déle, než se původně předpokládalo. Evropský parlament jasně vyjádřil svůj postoj k budoucí dohodě v říjnu 2016 a znovu v červnu 2018. Není však jasné, do jaké míry byla usnesení Parlamentu v procesu jednání zohledněna.

Jak hodlá Rada podpořit zásadní požadavek Parlamentu, kterým je větší parlamentní rozměr budoucího partnerství na úrovni států AKT?

Jakým způsobem hodlá Rada posílit poradní a kontrolní úlohu budoucího Smíšeného parlamentního shromáždění?

Jak hodlá Rada zefektivnit politický dialog, zlepšit monitorování situace v oblasti lidských práv a zajistit, aby toto monitorování bylo inkluzivnější a participativnější?

Jak má Rada v úmyslu vytvořit skutečné partnerství založené na více aktérech, které by posílilo úlohu občanské společnosti, zejména při politickém dialogu?

Jak má Rada v úmyslu při jednání zohlednit priority států AKT v oblasti migrace a obavy ohledně dohody o hospodářském partnerství?

Jak hodlá Rada posílit ustanovení týkající se boje proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity a zajistit, aby se partneři ze zemí AKT a EU plně zasazovali o sexuální a reprodukční zdraví a práva a o úplné provedení akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji?

Předložení: 13/11/2019

Platná do: 14/02/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 25. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí