Postup : 2019/2832(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000035/2019

Predkladané texty :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Rozpravy :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 42kWORD 10k
13. novembra 2019
O-000035/2019
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

Rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi naďalej prebiehajú a očakáva sa, že budú trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Európsky parlament jasne vyjadril svoju pozíciu k budúcej dohode v októbri 2016 a potom opäť v júni 2018. Nie je však jasné, ako boli uznesenia Európskeho parlamentu zohľadnené v procese rokovaní.

Ako chce Rada podporiť kľúčovú žiadosť Parlamentu o posilnenie parlamentného rozmeru budúceho partnerstva na úrovni AKT?

Ako chce Rada posilniť konzultačnú a kontrolnú úlohu budúceho spoločného parlamentného zhromaždenia?

Ako plánuje Rada zefektívniť politický dialóg, zlepšiť monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv a dosiahnuť, aby monitorovanie bolo inkluzívnejšie a s vyššou účasťou?

Ako chce Rada vybudovať skutočné mnohostranné partnerstvo, ktoré by posilnilo úlohu občianskej spoločnosti, najmä v politickom dialógu?

Ako chce Rada pri rokovaniach pristupovať k prioritám AKT v oblasti migrácie a k otázkam týkajúcim sa dohody o hospodárskom partnerstve, ktoré vyvolávajú znepokojenie?

Ako plánuje Rada sprísniť ustanovenia na boj proti diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a docieliť, aby sa partneri z AKT a EÚ v plnej miere zaviazali zabezpečovať sexuálne a reprodukčné zdravie a dodržiavať práva v tejto oblasti a plne vykonávať akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji?

Predložené: 13/11/2019

Termín na zodpovedanie: 14/02/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 25. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia