Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000036/2019Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000036/2019

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000036/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2019/2832(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000036/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000036/2019 (B9-0058/2019)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο από ό, τι αναμενόταν αρχικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε σαφώς τη θέση του σχετικά με τη μελλοντική συμφωνία τον Οκτώβριο του 2016 και εκ νέου τον Ιούνιο του 2018. Ωστόσο, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο έχουν συνυπολογιστεί τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Κατάθεση: 13/11/2019

Λήξη προθεσμίας: 14/02/2020

Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου