Întrebare parlamentară - O-000036/2019Întrebare parlamentară
O-000036/2019

  Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări ACP

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000036/2019
  adresată Comisiei
  Articolul 136 din Regulamentul de procedură
  Tomas Tobé
  în numele Comisiei pentru dezvoltare

  Procedură : 2019/2832(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000036/2019
  Texte depuse :
  O-000036/2019 (B9-0058/2019)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Negocierile pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) sunt încă în curs de desfășurare și se preconizează că vor dura mai mult decât se prevăzuse inițial. Parlamentul European și-a exprimat în mod clar poziția cu privire la viitorul acord în octombrie 2016 și în iunie 2018. Cu toate acestea, nu este clară măsura în care rezoluțiile Parlamentului European au fost luate în considerare în cadrul procesului de negociere.

  Depunere: 13/11/2019

  Dată-limită: 14/02/2020

  Ultima actualizare: 10 noiembrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate