Parlamentsfråga - O-000036/2019Parlamentsfråga
O-000036/2019

De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna

13.11.2019

Fråga för muntligt besvarande  O-000036/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tomas Tobé
för utskottet för utveckling

Förfarande : 2019/2832(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000036/2019
Ingivna texter :
O-000036/2019 (B9-0058/2019)
Omröstningar :
Antagna texter :

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) pågår fortfarande och väntas ta längre tid än ursprungligen planerat. Europaparlamentet uttryckte tydligt sin ståndpunkt om det framtida avtalet i oktober 2016 och på nytt i juni 2018. Det är dock oklart hur parlamentets resolutioner har beaktats i förhandlingsprocessen.

Ingiven: 13/11/2019

Sista svarsdag: 14/02/2020

Senaste uppdatering: 10 november 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy