Postup : 2019/2937(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000037/2019

Předložené texty :

O-000037/2019 (B9-0059/2019)

Rozpravy :

PV 28/11/2019 - 13
CRE 28/11/2019 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
20. listopadu 2019
O-000037/2019/rev.1
Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000037/2019/rev.1
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
za skupinu PPE
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Zákaznické linky s číslem 0800

Ačkoli zavedení regulace EU o roamingu, celounijní tísňová linka 112 a evropský kodex pro elektronické komunikace byly důležité kroky směrem ke skutečnému jednotnému telekomunikačnímu trhu, je nezbytné, aby EU učinila více, neboť překážky přetrvávají.

Významná překážka, která je na našem jednotném trhu nepřijatelná, se vztahuje k bezplatné telefonní lince s číslem 0800. Toto číslo se používá například k tomu, aby rodinní příslušníci hospitalizovaných pacientů měli možnost zatelefonovat a požádat o informace. Avšak toto číslo v současnosti nefunguje přes hranice a rodinní příslušníci tak nemohou zatelefonovat do nemocnice v jiném členském státě a požádat o informace o pacientovi.

Vzhledem k tomu, že tato situace je na integrovaném a fungujícím jednotném trhu nepřijatelná:

1. Co hodlá Komise učinit s cílem nalézt řešení na evropské úrovni, které zajistí, aby bezplatná linka s číslem 800 mohla být používána při přeshraničních telefonních hovorech v EU?

2. Předloží Komise Parlamentu iniciativu zaměřenou na řešení tohoto problému?

3. Je Komise s cílem vytvořit jednotný trh připravena pracovat na zavedení univerzálního bezplatného telefonního čísla pro EU?

Předložení: 20/11/2019

Platná do: 21/02/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 10. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí