Parlamentní otázka - O-000037/2019Parlamentní otázka
O-000037/2019

Zákaznické linky s číslem 0800

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000037/2019/rev.1
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
za skupinu PPE

Postup : 2019/2937(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000037/2019
Předložené texty :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ačkoli zavedení regulace EU o roamingu, celounijní tísňová linka 112 a evropský kodex pro elektronické komunikace byly důležité kroky směrem ke skutečnému jednotnému telekomunikačnímu trhu, je nezbytné, aby EU učinila více, neboť překážky přetrvávají.

Významná překážka, která je na našem jednotném trhu nepřijatelná, se vztahuje k bezplatné telefonní lince s číslem 0800. Toto číslo se používá například k tomu, aby rodinní příslušníci hospitalizovaných pacientů měli možnost zatelefonovat a požádat o informace. Avšak toto číslo v současnosti nefunguje přes hranice a rodinní příslušníci tak nemohou zatelefonovat do nemocnice v jiném členském státě a požádat o informace o pacientovi.

Vzhledem k tomu, že tato situace je na integrovaném a fungujícím jednotném trhu nepřijatelná:

Předložení: 20/11/2019

Platná do: 21/02/2020

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí