Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000037/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000037/2019

Kundeservicenumre, som begynder med 0800

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000037/2019/rev.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
for PPE-Gruppen

Procedure : 2019/2937(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000037/2019
Indgivne tekster :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Selv om indførelsen af EU's roamingregler, det EU-dækkende alarmnummer 112 og den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation var vigtige skridt i retning af et egentligt indre marked for telekommunikation, er EU nødt til at gøre mere, eftersom der stadig er forhindringer.

En bestemt forhindring, som er uacceptabel i vores indre marked, vedrører det gratis servicenummer i 0800. Dette nummer anvendes f.eks. til at give familiemedlemmer til patienter, der er indlagt på hospitalet, mulighed for at ringe og bede om oplysninger. Imidlertid fungerer nummeret på nuværende tidspunkt ikke på tværs af grænser, hvilket gør det umuligt for familiemedlemmer at ringe til et hospital i en anden medlemsstat for at bede om oplysninger vedrørende en patient.

I betragtning af at denne situation er uacceptabel i et integreret og velfungerende indre marked:

Indgivet: 20/11/2019

Svarfrist: 21/02/2020

Seneste opdatering: 10. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik