Διαδικασία : 2019/2937(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000037/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000037/2019 (B9-0059/2019)

Συζήτηση :

PV 28/11/2019 - 13
CRE 28/11/2019 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 46kWORD 10k
20 Νοεμβρίου 2019
O-000037/2019/rev.1
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800

Παρότι η έγκριση των κανονισμών της ΕΕ για την περιαγωγή, ο πανευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και ο Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ήταν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας κατάλληλης ενιαίας αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια.

Ένα συγκεκριμένο εμπόδιο που δεν μπορεί να γίνει δεκτό στην ενιαία μας αγορά αφορά τον αριθμό δωρεάν κλήσης 0800. Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για να μπορούν συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονται να καλούν και να ζητούν πληροφορίες. Ωστόσο, αριθμός δεν λειτουργεί σήμερα διασυνοριακά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο σε συγγενείς νοσηλευόμενων να καλούν σε νοσοκομείο άλλου κράτους μέλους προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες για ασθενή.

Δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε μια ολοκληρωμένη και λειτουργική ενιαία αγορά:

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή λύση που θα εξασφαλίζει ότι ο αριθμός δωρεάν κλήσης 0800 μπορεί να χρησιμοποιείται για διασυνοριακές κλήσεις στην ΕΕ;

Προτίθεται η Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο πρωτοβουλία για την επίλυση αυτού του προβλήματος;

Είναι η Επιτροπή έτοιμη να εργαστεί για τη δημιουργία ενός καθολικού αριθμού δωρεάν κλήσης για όλη την ΕΕ, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς;

Κατάθεση: 20/11/2019

Λήξη προθεσμίας: 21/02/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου