Parlamentin kysymys - O-000037/2019Parlamentin kysymys
O-000037/2019

0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot

Suullisesti vastattava kysymys  O-000037/2019/rev.1
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2937(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000037/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vaikka EU:n verkkovierailusäännösten käyttöönotto, EU:n laajuinen hätänumero 112 ja eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö olivat merkittäviä askelia kohti asianmukaisia televiestinnän sisämarkkinoita, EU:n on ryhdyttävä lisätoimiin, koska esteitä on vielä jäljellä.

Yksi erityinen este, jota ei voida hyväksyä sisämarkkinoilla, liittyy 0800-alkuisiin maksuttomiin palvelunumeroihin. Kyseistä numeroa käytetään esimerkiksi sairaaloissa, jotta potilaiden omaiset voisivat soittaa ja pyytää tietoja. Numero ei kuitenkaan tällä hetkellä toimi yli rajojen, joten omaiset eivät voi soittaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan sairaalaan pyytääkseen tietoja potilaasta.

Koska tällaista tilannetta ei voida hyväksyä yhdentyneillä ja toimivilla sisämarkkinoilla, haluamme kysyä:

Jätetty: 20/11/2019

Määräaika: 21/02/2020

Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö