Menettely : 2019/2937(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000037/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000037/2019 (B9-0059/2019)

Keskustelut :

PV 28/11/2019 - 13
CRE 28/11/2019 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 10k
20. marraskuuta 2019
O-000037/2019/rev.1
Suullisesti vastattava kysymys  O-000037/2019/rev.1
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE-ryhmän puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: 0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot

Vaikka EU:n verkkovierailusäännösten käyttöönotto, EU:n laajuinen hätänumero 112 ja eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö olivat merkittäviä askelia kohti asianmukaisia televiestinnän sisämarkkinoita, EU:n on ryhdyttävä lisätoimiin, koska esteitä on vielä jäljellä.

Yksi erityinen este, jota ei voida hyväksyä sisämarkkinoilla, liittyy 0800-alkuisiin maksuttomiin palvelunumeroihin. Kyseistä numeroa käytetään esimerkiksi sairaaloissa, jotta potilaiden omaiset voisivat soittaa ja pyytää tietoja. Numero ei kuitenkaan tällä hetkellä toimi yli rajojen, joten omaiset eivät voi soittaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan sairaalaan pyytääkseen tietoja potilaasta.

Koska tällaista tilannetta ei voida hyväksyä yhdentyneillä ja toimivilla sisämarkkinoilla, haluamme kysyä:

1. Mitä komissio aikoo tehdä löytääkseen eurooppalaisen ratkaisun, jolla varmistetaan, että maksutonta 0800-numeroa voidaan käyttää rajat ylittävissä puheluissa EU:ssa?

2. Aikooko komissio esittää parlamentille aloitteen, jolla tämä ongelma ratkaistaan?

3. Onko komissio valmis ryhtymään toimiin yleisen maksuttoman numeron luomiseksi EU:lle, jotta sisämarkkinat voidaan saattaa valmiiksi?

Jätetty: 20/11/2019

Määräaika: 21/02/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö