Ceist pharlaiminteach - O-000037/2019Ceist pharlaiminteach
O-000037/2019

Uimhreacha seirbhíse 0800 do chustaiméirí

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000037/2019/rev.1
ar an gCoimisiún
Riail 136
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
thar ceann Ghrúpa PPE

Nós Imeachta : 2019/2937(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000037/2019
Téacsanna arna gcur síos :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Siúd is gur chéimeanna tábhachtacha ionsar mhargadh ceart aonair sa teileachumarsáid iad rialacháin fánaíochta AE a thabhairt isteach, an uimhir éigeandála 112 ar féidir glao uirthi ar fud AE, agus an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach, is gá don Aontas tuilleadh a dhéanamh óir tá baic fós ann.

Bac ar leith nach féidir glacadh leis inár margadh aonair, baineann sé leis an uimhir seirbhíse 0800 atá saor ó tháille. Baintear feidhm as an uimhir sin, mar shampla, chun gur féidir le daoine muinteartha othar ospidéil glao a chur agus faisnéis a iarraidh. Bíodh sin mar atá, ní fheidhmíonn an uimhir thar theorainneacha faoi láthair, agus ní féidir le daoine muinteartha othar, dá dhroim sin, glao ar ospidéal i mBallstát eile chun faisnéis faoi othar a iarraidh.

Toisc gur staid é sin nach féidir glacadh leis i margadh aonair comhtháite agus feidhmiúil:

Curtha síos: 20/11/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 21/02/2020

An nuashonrú is déanaí: 10 Samhain 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais