Nós Imeachta : 2019/2937(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000037/2019

Téacsanna arna gcur síos :

O-000037/2019 (B9-0059/2019)

Díospóireachtaí :

PV 28/11/2019 - 13
CRE 28/11/2019 - 13

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 41kWORD 10k
20 Samhain 2019
O-000037/2019/rev.1
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000037/2019/rev.1
ar an gCoimisiún
Riail 136
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
thar ceann Ghrúpa PPE
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Uimhreacha seirbhíse 0800 do chustaiméirí

Siúd is gur chéimeanna tábhachtacha ionsar mhargadh ceart aonair sa teileachumarsáid iad rialacháin fánaíochta AE a thabhairt isteach, an uimhir éigeandála 112 ar féidir glao uirthi ar fud AE, agus an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach, is gá don Aontas tuilleadh a dhéanamh óir tá baic fós ann.

Bac ar leith nach féidir glacadh leis inár margadh aonair, baineann sé leis an uimhir seirbhíse 0800 atá saor ó tháille. Baintear feidhm as an uimhir sin, mar shampla, chun gur féidir le daoine muinteartha othar ospidéil glao a chur agus faisnéis a iarraidh. Bíodh sin mar atá, ní fheidhmíonn an uimhir thar theorainneacha faoi láthair, agus ní féidir le daoine muinteartha othar, dá dhroim sin, glao ar ospidéal i mBallstát eile chun faisnéis faoi othar a iarraidh.

Toisc gur staid é sin nach féidir glacadh leis i margadh aonair comhtháite agus feidhmiúil:

1. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún réiteach Eorpach a aimsiú chun a chinntiú go mbeifear in ann an uimhir seirbhíse 800 atá saor ó tháille a úsáid agus glaonna trasteorann á gcur in AE?

2. An ndéanfaidh an Coimisiún tionscnamh a chur faoi bhráid na Parlaiminte chun dul i ngleic leis an bhfadhb sin?

3. An bhfuil an Coimisiún toilteanach dul i gceann oibre, d’fhonn an margadh aonair a chomhlánú, ionsar uimhir uilíoch saor ó tháille a bhunú don Aontas?

Curtha síos: 20/11/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 21/02/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 10 Samhain 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais