Parlamento klausimas - O-000037/2019Parlamento klausimas
O-000037/2019

0800-ieji klientų aptarnavimo numeriai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu  O-000037/2019/rev.1
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2937(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000037/2019
Pateikti tekstai :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Nors ES tarptinklinio ryšio reglamentai, visos ES skubios pagalbos telefono numeris 112 ir Europos elektroninių ryšių kodeksas buvo svarbūs žingsniai kuriant tinkamą bendrąją telekomunikacijų rinką, ES turi nuveikti daugiau, nes vis dar yra kliūčių.

Mūsų bendrojoje rinkoje nepriimtina viena konkreti kliūtis, susijusi su 0800-uoju nemokamos paslaugos numeriu. Šiuo numeriu naudojasi, pavyzdžiui, ligoninės pacientų šeimos nariai, juo skambina ir prašo informacijos. Tačiau šiuo metu jis neveikia tarpvalstybiniu mastu, todėl šeimos nariai negali kreiptis į ligoninę kitoje valstybėje narėje ir paprašyti informacijos apie pacientą.

Ši situacija nepriimtina integruotoje ir veikiančioje bendrojoje rinkoje, todėl:

Pateikta: 20/11/2019

Atsakyti iki: 21/02/2020

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 10 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika