Parlementaire vraag - O-000037/2019Parlementaire vraag
O-000037/2019

Gratis 0800-servicenummers

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000037/2019/rev.1
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
namens de PPE-Fractie

Procedure : 2019/2937(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000037/2019
Ingediende teksten :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De vaststelling van de EU-roamingverordeningen, de invoering van 112 als noodnummer voor de hele EU en de vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie waren belangrijke stappen op weg naar een echte interne markt voor telecommunicatie. Er zijn echter nog altijd kwesties die door de EU aangepakt moeten worden.

Een belangrijk obstakel op weg naar een echte interne markt heeft te maken met de gratis 0800-servicenummers. Met een dergelijk nummer kunnen familieleden van personen die in het ziekenhuis liggen bijvoorbeeld gratis bellen om informatie te krijgen. Op dit moment werken deze nummers echter nog niet in het buitenland, zodat het voor familieleden van een patiënt die in een buitenlands ziekenhuis ligt onmogelijk is om inlichtingen te verkrijgen.

Dit is in een geïntegreerde en goed functionerende interne markt onacceptabel.

Ingediend: 20/11/2019

Vervalt: 21/02/2020

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid