Pytanie poselskie - O-000037/2019Pytanie poselskie
O-000037/2019

Numery infolinii 0800

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000037/2019/rev.1
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
w imieniu grupy PPE

Procedura : 2019/2937(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000037/2019
Teksty złożone :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Choć wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących roamingu, unijnego numeru alarmowego 112 i Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej to ważne kroki na drodze do jednolitego rynku telekomunikacyjnego, UE musi zwiększyć starania, by znieść pozostałe bariery.

Jedna z przeszkód, która jest nie do przyjęcia na jednolitym rynku, dotyczy bezpłatnego numeru infolinii 0800. Dzięki temu numerowi na przykład rodziny pacjentów mogą dzwonić do szpitala z prośbą o informacje. Obecnie jednak numer ten nie działa poza granicami danego kraju, przez co rodziny pacjentów nie mogą dzwonić z prośbą o informacje do szpitali znajdujących się w innych państwach członkowskich.

Jako że sytuacja ta jest niedopuszczalna na zintegrowanym i sprawnie działającym jednolitym rynku:

Przedłożone: 20/11/2019

Termin ważności: 21/02/2020

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności