Förfarande : 2019/2937(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000037/2019

Ingivna texter :

O-000037/2019 (B9-0059/2019)

Debatter :

PV 28/11/2019 - 13
CRE 28/11/2019 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 9k
20 november 2019
O-000037/2019/rev.1
Fråga för muntligt besvarande  O-000037/2019/rev.1
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
för PPE-gruppen
 Svar i kammaren 
 Angående: Kundtjänstnummer med prefixet 0800

EU:s roamingförordningar, det EU-täckande larmnumret 112 och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation var viktiga steg mot en verklig inre marknad för telekommunikation, men EU måste göra mer, eftersom det finns hinder kvar.

Ett särskilt hinder som är oacceptabelt på vår inre marknad rör gratisnummer som börjar med 0800. De används till exempel av familjemedlemmar till sjukhuspatienter för att ringa och be om information. De fungerar dock för närvarande inte över gränserna, vilket gör det omöjligt för familjemedlemmar att ringa till ett sjukhus i en annan medlemsstat för att be om information om en patient.

Denna situation är oacceptabel på en integrerad och fungerande inre marknad.

1. Vad tänker kommissionen göra för att utveckla en europeisk lösning och se till att gratisnummer som börjar med 0800 kan användas för gränsöverskridande samtal i EU?

2. Kommer kommissionen att lägga fram ett initiativ för parlamentet i syfte att åtgärda detta problem?

3. Är kommissionen beredd att, i syfte att fullborda den inre marknaden, arbeta för inrätta ett prefix för gratisnummer som gäller i hela EU?

Ingiven: 20/11/2019

Sista svarsdag: 21/02/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 10 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy