Parlamenti kérdések
PDF 47kWORD 10k
2019. november 28.
O-000039/2019
Szóbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Durand
a Renew képviselőcsoport nevében
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
 Tárgy: A komitológia általános elveinek reformja

2017 elején a Bizottság jogalkotási javaslatot tett közzé az úgynevezett „komitológiai” eljárás felülvizsgálatára, amelynek keretében a Bizottság a tagállami képviselőkből álló bizottságok segítségével gyakorolja az uniós jogalkotó által ráruházott végrehajtási hatásköröket. Ez a rendelettervezet ragaszkodik ahhoz, hogy nagyobb elszámoltathatóságot kell biztosítani a tagállamok számára a végrehajtási jogi aktusok elfogadásához vezető döntéshozatali folyamatban.

E reform célja, hogy elkerülje azt a túlságosan gyakran előforduló helyzetet, hogy a tagállamok képviselőiből álló komitológiai bizottságok nem tudnak minősített többséget elérni, és ezért a bizottság munkája véleménynyilvánítás nélkül zárul. A rendelettervezet indokolásában a Bizottság elismeri, hogy problematikus, hogy a GMO-kra vagy a növényvédő szerekben lévő hatóanyagokra vonatkozó engedélyeket még „nincs vélemény” helyzet esetén is meg lehet adni, „mivel ezek a határozatok gyakran a polgárokat és a vállalkozásokat közvetlenül érintő, politikailag érzékeny kérdéseket érintenek, pl. az emberek, állatok vagy növények egészségét vagy biztonságát érintő kérdések”. Ezen túlmenően az esetek többségében a legtöbb tagállam túlnyomórészt nemmel szavaz vagy tartózkodik.

A bizottsági eljárásrendről szóló 2011. évi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése nem kötelezi a Bizottságot arra, hogy megadja az engedélyt abban az esetben, ha a fellebbviteli bizottságban „nincs vélemény”, és a rendelet (14) preambulumbekezdése kimondja, hogy a Bizottságnak kerülnie kell a fellebbviteli bizottság uralkodó álláspontjával ellentétes fellépést. Nyolcadik ciklusában a Parlament több állásfoglalást is elfogadott, amelyekben kifogást emelt érzékeny anyagok és termékek forgalomba hozatalára vonatkozó végrehajtási határozatok ellen az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre jelentett kockázatokkal kapcsolatban felmerült aggályok miatt. A Bizottság azonban továbbra is fogad el végrehajtási jogi aktusokat „nincs vélemény” helyzetek esetében, a tagállamok támogatása nélkül és a Parlament kifogásai ellenére.

Hogyan magyarázza a Bizottság, hogy továbbra is végrehajtási jogi aktusokat fogad olyan esetekben, amikor nyilvánvalóan nincs meg a támogatás a társjogalkotók részéről?

Folytatni fogja-e a Bizottság a bizottsági eljárásrendről szóló rendelet és annak a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusokra irányadó általános elvei reformjára irányuló eredeti javaslatát?

Hogyan szándékozik a Bizottság felszámolni a Tanácsban e kérdésekben kialakult patthelyzetet?

Előterjesztve: 28/11/2019

Határidő: 29/02/2020

A kérdés eredeti nyelve: PT
Utolsó frissítés: 2019. december 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat