Întrebări parlamentare
PDF 45kWORD 10k
28 noiembrie 2019
O-000039/2019
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Durand
în numele Grupului Renew
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
 Subiect: Reforma principiilor generale ale comitologiei

La începutul anului 2017, Comisia a publicat o propunere legislativă de revizuire a așa-numitei proceduri de „comitologie”, prin care Comisia își exercită competențele de executare care îi sunt conferite de legiuitorul UE, cu sprijinul comitetelor de reprezentanți ai statelor membre. Acest proiect de regulament insistă asupra necesității de a crește responsabilitatea statelor membre în procesul de luare a deciziilor care duce la adoptarea de acte de punere în aplicare.

Scopul acestei reforme este de a evita scenariul prea frecvent în care comitetele de comitologie, alcătuite din reprezentanți ai statelor membre, nu pot ajunge la o majoritate calificată și, prin urmare, încheie fără a emite vreun aviz. În expunerea de motive la proiectul de regulament, Comisia recunoaște că este problematic că autorizațiile pentru OMG-uri sau substanțele active din pesticide pot fi acordate în continuare chiar și în cazurile în care nu există un aviz, deoarece „deciziile respective se referă deseori la chestiuni sensibile din punct de vedere politic, care au un impact direct asupra cetățenilor și a întreprinderilor, în special din domeniul sănătății și al siguranței persoanelor, animalelor sau plantelor”. În plus, în majoritatea cazurilor, poziția predominantă a majorității statelor membre este fie votul împotrivă, fie abținerea.

Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul privind procedura comitetelor din 2011 nu obligă Comisia să acorde autorizația în cazul în care comitetul de apel nu emite un aviz, iar considerentul 14 din regulament precizează că Comisia ar trebui să evite să se opună poziției predominante a comitetului de apel. În cea de a opta legislatură, Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții prin care se opune deciziilor de introducere pe piață a unor substanțe și produse sensibile din cauza preocupărilor exprimate cu privire la riscurile pentru sănătatea umană și animală, precum și pentru mediu. Cu toate acestea, Comisia continuă să adopte acte de punere în aplicare în cazurile în care nu există un aviz și, prin urmare, face acest lucru fără sprijinul statelor membre și în ciuda obiecțiilor formulate de Parlament.

Cum explică Comisia faptul că continuă să adopte acte de punere în aplicare, când există o lipsă clară de sprijin din partea colegiuitorilor?

Își va menține Comisia propunerea sa inițială de a reforma Regulamentul privind procedura comitetelor și principiile sale generale care reglementează mecanismele de control al statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie?

Cum intenționează Comisia să deblocheze situația din Consiliu cu privire la aceste chestiuni?

Depunere: 28/11/2019

Dată-limită: 29/02/2020

Limba originală a întrebării: PT
Ultima actualizare: 6 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate