Parlamentarna vprašanja
PDF 43kWORD 10k
28. november 2019
O-000039/2019
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pascal Durand
v imenu skupine Renew
Marie Toussaint
v imenu skupine Verts/ALE
 Zadeva: Reforma glavnih načel komitologije

Komisija je v začetku leta 2017 objavila zakonodajni predlog za pregled t. i. postopka „komitologije“, s katerim Komisija izvaja izvedbena pooblastila, ki ji jih podeljuje zakonodajalec EU ob podpori odborov predstavnikov držav članic. V tem osnutku uredbe je poudarjeno, da je treba zagotoviti večjo odgovornost držav članic v postopku odločanja, ki vodi k sprejetju izvedbenih aktov.

Namen te reforme je preprečiti prepogosti scenarij, ko komitološki odbori, sestavljeni iz predstavnikov držav članic, ne morejo doseči kvalificirane večine, zato delo zaključijo „brez mnenja“. V obrazložitvenem memorandumu k osnutku uredbe Komisija priznava, da je problematično, da se lahko odobritve za GSO ali aktivne snovi v pesticidih še vedno izdajo tudi v primerih, ko mnenje ni podano, saj „te odločitve pogosto zadevajo politično občutljiva vprašanja z neposrednim učinkom na državljane in podjetja, zlasti na področju zdravja in varnosti ljudi, živali in rastlin“. Poleg tega je prevladujoče stališče večine držav članic, da glasujejo proti ali se vzdržijo.

Člen 6(3) uredbe o komitologiji iz leta 2011 Komisije ne zavezuje k odobritvi v primerih, ko se postopek v odboru za pritožbe zaključi brez mnenja, v uvodni izjavi 14 uredbe pa je navedeno, da bi se Komisija morala izogibati ravnanju v nasprotju z večinskim mnenjem odbora za pritožbe. Parlament je v osmem zakonodajnem obdobju sprejel več resolucij, s katerimi je nasprotoval izvedbenim sklepom o dajanju občutljivih snovi in izdelkov na trg zaradi pomislekov o nevarnosti za zdravje ljudi, živali in za okolje. A Komisija še naprej sprejema izvedbene akte v primerih, ko mnenje ni podano, torej brez podpore držav članic in kljub nasprotovanju Parlamenta.

Kako Komisija pojasnjuje, da še naprej sprejema izvedbene akte, ki jih sozakonodajalca očitno ne podpirata?

Ali bo Komisija vztrajala pri svojem prvotnem predlogu o reformi uredbe o komitologiji in njenih splošnih načel, ki urejajo mehanizme, s katerimi države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije?

Kako namerava Komisija premagati blokado v Svetu o tej vprašanjih?

Vloženo: 28/11/2019

Rok za odgovor: 29/02/2020

Izvirni jezik vprašanja: PT
Zadnja posodobitev: 6. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov