Parlamentarna pitanja
PDF 43kWORD 10k
5. prosinca 2019.
O-000041/2019
Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Monika Hohlmeier
u ime Odbora za proračunski nadzor
 Predmet: Utjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama

U svojoj rezoluciji o razrješnici za Komisiju za 2017. godinu Europski parlament izrazio je ozbiljnu zabrinutost i od Komisije zatražio da djeluje u vezi s nekoliko slučajeva koji u sebi nose rizik od nepravilne upotrebe sredstava Unije u važnim političkim područjima kao što su poljoprivreda i kohezija. Zbog takvih slučajeva postoji opasnost da se dovede u pitanje povjerenje građana u europske institucije i da dođe do negativnih posljedica na provedbu politika koje imaju presudan gospodarski, socijalni i okolišni učinak na svakodnevicu građana. U tom su se kontekstu koordinatori odbora CONT 4. prosinca dogovorili da od Europske komisije zatraže odgovore na sljedeća pitanja:

Na temelju iskustva Komisije i već provedenih provjera na terenu i revizija, smatra li Komisija slučajeve zloupotrebe sredstava Unije (uglavnom iz ZPP-a, Kohezijskog i Fonda za ruralni razvoj) u državama članicama koji se događaju u okviru postojećih programa i u kojima sudjeluju visokopozicionirani dužnosnici sustavnim nedostacima ili samo pojedinačnim slučajevima nepravilne upotrebe?

Koje je konkretne mjere Komisija poduzela ili planira poduzeti kako bi se zaštitili financijski interesi Unije i uklonile posljedice ili moguća opasnost od nepravilne upotrebe sredstava Unije tih programa i visokopozicioniranih dužnosnika?

Koje mjere Komisija namjerava poduzeti radi povećanja transparentnosti u pogledu krajnjih korisnika sredstava Unije kad se među njima nalaze i veće vlasničke strukture poput dioničkih društava?

Kad se uvodi gornji prag sredstava radi boljeg pristupa sredstvima Unije za mala poljoprivredna gospodarstva ili mikropoduzeća i mala poduzeća, koje bi mjere spriječile umjetni raspad velikih poljoprivrednih gospodarstava i velikih poduzeća na manja u istom vlasništvu samo da se izbjegne gornji prag?

Kako Komisija planira riješiti slučajeve o kojima su mediji nedavno izvještavali i spriječiti da se slično nastavi događati u budućnosti?

Planira li Komisija ikakve mjere na temelju članka 61. Financijske uredbe 2018/1046 radi istrage i reagiranja na moguće sukobe interesa u državama članicama Europske unije?

Podneseno: 05/12/2019

Rok za odgovor: 06/03/2020

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti