Parlamentiniai klausimai
PDF 43kWORD 10k
2019 m. gruodžio 5 d.
O-000041/2019
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Monika Hohlmeier
Biudžeto kontrolės komiteto vardu
 Tema: Dėl Interesų konflikto ir korupcijos, darančių poveikį ES finansinių interesų apsaugai valstybėse narėse

Savo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto Parlamentas išreiškė didelį susirūpinimą ir paprašė Komisijos imtis veiksmų dėl kelių atvejų, susijusių su rizika, kad ES lėšos gali būti neteisėtai panaudotos svarbiose politikos srityse, pavyzdžiui, žemės ūkio ir sanglaudos. Tokie atvejai griauna piliečių pasitikėjimą ES institucijomis ir daro neigiamą poveikį politikos įgyvendinimui, o tai savo ruožtu daro esminį ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį aplinkai kasdieniame piliečių gyvenime.

Ar Komisija, remdamasi savo patirtimi, atliktomis patikromis vietoje ir jau baigtais auditais, mano, kad netinkamo ES lėšų (daugiausia bendros žemės ūkio politikos, Sanglaudos fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai) panaudojimo atvejai valstybėse narėse, susiję su nustatytomis schemomis, taip pat aukšto lygio pareigūnais ir (arba) tarnautojais, yra sisteminiai trūkumai, ar tik atskiri neteisėto lėšų panaudojimo atvejai?

Kokių priemonių Komisija ėmėsi arba planuoja imtis, kad apsaugotų ES finansinius interesus ir pašalintų netinkamo ES lėšų panaudojimo pasekmes ar galimą riziką, susijusią su tokiomis schemomis ir aukšto lygio pareigūnais?

Kokių priemonių Komisija ketina imtis, kad padidintų skaidrumą, susijusį su galutiniais ES lėšų gavėjais, kai yra įtrauktos tokios nuosavybės struktūros kaip akcinės bendrovės?

Jei bus nustatyta viršutinės vertės riba, kad mažiems ūkiams arba labai mažoms ir (arba) mažosioms įmonėms būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti ES lėšų, kokios priemonės padėtų užkirsti kelią dirbtiniam didelių ūkių ir (arba) įmonių padalijimui į to paties savininko mažesnius ūkius ir (arba) įmones tiesiog siekiant išvengti viršutinės vertės ribos?

Kaip Komisija planuoja aiškintis atvejus, apie kuriuos neseniai pranešta žiniasklaidoje, ir kaip ketina užkirsti kelią panašių atvejų atsiradimui ateityje?

Ar Komisija, remdamasi Finansinio reglamento Nr. 2018/1046 61 straipsniu, planuoja imtis kokių nors priemonių, kad ištirtų galimas interesų konflikto situacijas valstybėse narėse ir imtųsi atitinkamų veiksmų?

Pateikta: 05/12/2019

Atsakyti iki: 06/03/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika