Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 10k
5 december 2019
O-000041/2019
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Monika Hohlmeier
namens de Commissie begrotingscontrole
 Betreft: De gevolgen van belangenconflicten en corruptie voor de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten

In zijn resolutie van 26 maart 2019 over de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 heeft het Europees Parlement zijn ernstige bezorgdheid geuit en de Commissie verzocht maatregelen te nemen met betrekking tot een aantal gevallen waarbij het risico bestaat dat EU-middelen op onregelmatig wijze worden gebruikt op belangrijke beleidsterreinen zoals landbouw en cohesie. Niet alleen wordt het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door dergelijke gevallen in het gedrang gebracht, maar deze gevallen hebben bovendien een negatief effect op de tenuitvoerlegging van beleid en hebben daarmee verstrekkende economische, sociale en ecologische gevolgen voor het dagelijkse leven van de burgers.

Beschouwt de Commissie gevallen van misbruik van EU-middelen (met name van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het Cohesiefonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) in de lidstaten waarbij gebruik wordt gemaakt van vastgestelde regelingen en hooggeplaatste ambtenaren of ambtsdragers op basis van haar ervaringen, controles ter plaatse en de reeds uitgevoerde controles als structurele tekortkomingen of louter als individuele gevallen van onregelmatig gebruik?

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen of is zij van plan te nemen om de financiële belangen van de EU te beschermen en de gevolgen alsook het potentiële risico van onregelmatig gebruik van EU-middelen via dergelijke regelingen en hooggeplaatste ambtenaren uit te bannen?

Welke maatregelen is de Commissie voornemens te treffen om de transparantie van de eindbegunstigden van EU-middelen te bevorderen wat eigendomsstructuren zoals vennootschappen-aandeelhouders betreft?

Aan de hand van welke maatregelen zou bij de invoering van een aftoppingsmechanisme om de toegang van kleine landbouwbedrijven en micro- of kleine ondernemingen tot EU-middelen te vergemakkelijken, voorkomen kunnen worden dat grote landbouwbedrijven of ondernemingen op kunstmatige wijze in meerdere kleine landbouwbedrijven of ondernemingen met dezelfde eigenaar worden opgesplitst met als enig doel dit aftoppingsmechanisme te omzeilen?

Hoe is de Commissie voornemens de onlangs in de media verschenen gevallen op te lossen en soortgelijke gevallen in de toekomst te voorkomen?

Is de Commissie voornemens om op grond van artikel 61 van het Financieel Reglement (Verordening (EG) 2018/1046) maatregelen te nemen om onderzoek in te stellen naar mogelijke belangenconflicten in de lidstaten en in dit verband actie te ondernemen?

Ingediend: 05/12/2019

Vervalt: 06/03/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid