Parlamentarna vprašanja
PDF 41kWORD 10k
5. december 2019
O-000041/2019
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Monika Hohlmeier
v imenu Odbora za proračunski nadzor
 Zadeva: Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah

V svoji resoluciji z dne 26. marca 2019 o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2017 je Evropski parlament izrazil resno zaskrbljenost in zahteval, da Komisija sprejme ukrepe v zvezi z več primeri, pri katerih je prisotno tveganje nepravilne uporabe sredstev EU na pomembnih področjih politike, kot sta kmetijstvo in kohezija. Takšni primeri ogrožajo zaupanje državljanov v institucije EU in negativno vplivajo na izvajanje politik ter imajo ključen gospodarski, socialni in okoljski vpliv na vsakdanje življenje državljanov.

Ali na podlagi izkušenj Komisije, pregledov na kraju samem in revizij, ki so že bile izvedene, meni, da so primeri zlorabe sredstev EU (večinoma skupna kmetijska politika, Kohezijski sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) v državah članicah, v katere so vpletene vzpostavljene sheme ter uradniki/funkcionarji na visoki ravni, sistemske pomanjkljivosti ali le posamezni primeri nepravilne uporabe?

Katere ukrepe je Komisija sprejela oziroma jih namerava sprejeti, da bi zaščitila finančne interese EU in odpravila posledice ali morebitno tveganje nepravilne uporabe sredstev EU, ki vključuje te sheme in pri kateri so udeleženi uradniki na visoki ravni?

Katere ukrepe namerava sprejeti, da bi povečala preglednost glede končnih upravičencev do sredstev EU, kjer so udeležene lastniške strukture, kot so delniške družbe?

Če se uvede zgornji prag, ki omogoča boljši dostop malih kmetij ali mikro/malih podjetij do sredstev EU, kateri ukrepi bi preprečili umetni razpad velikih kmetij/podjetij v manjše kmetije z istim lastništvom, le zato, da bi se izognili zgornjemu pragu?

Kako namerava rešiti zadeve, o katerih so nedavno poročali mediji, in kako namerava preprečiti, da bi se podoben primer zgodil v prihodnosti?

Ali Komisija načrtuje kakršne koli ukrepe na podlagi člena 61 Finančne uredbe 2018/1046 za preiskovanje in ukrepanje v zvezi z morebitnimi primeri nasprotja interesov v državah članicah?

Vloženo: 05/12/2019

Rok za odgovor: 06/03/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 10. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov