Διαδικασία : 2019/2804(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000042/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000042/2019 (B9-0062/2019)

Συζήτηση :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 10k
5 Δεκεμβρίου 2019
O-000042/2019
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας και της περίθαλψης

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιτύχει τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, προτείνει τον μετασχηματισμό τον οποίο θα χρειαστεί η υφιστάμενη προσέγγιση όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει τη χρήση και την ανάπτυξη ψηφιακών μέσων κατά τα διάφορα στάδια μιας ολοκληρωμένης θεώρησης της υγειονομικής περίθαλψης – πρόληψη νόσων, έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, περίθαλψη και παρακολούθηση. Κατά την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίζονται η στοχευμένη έρευνα, η κατάρτιση των φροντιστών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η παροχή πληροφοριών στους ασθενείς.

Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες; Εξίσου σημαντικό ερώτημα, πώς προτίθεται η Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στη διάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τις οποίες χρειάζονται οι πολίτες που χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης;

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών; Με ποιον τρόπο θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των λύσεων λογισμικού ηλεκτρονικής και κινητής υγείας και των αντίστοιχων συνδεδεμένων αντικειμένων;

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι, στο πλαίσιο των αλλαγών που επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση, ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της υγειονομικής περίθαλψης;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς έχουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους και σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσον αφορά τις θεραπευτικές επιλογές, την αγωγή και την περίθαλψη;

Κατάθεση: 05/12/2019

Λήξη προθεσμίας: 06/03/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου