Menetlus : 2019/2804(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000042/2019

Esitatud tekstid :

O-000042/2019 (B9-0062/2019)

Arutelud :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 42kWORD 10k
5. detsember 2019
O-000042/2019
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Tervise-ja hooldusvaldkonna digiüleminek

Komisjon soovib Euroopa tasandil kiiresti ellu viia tervishoiu- ja hooldusvaldkonna digiülemineku. Selle saavutamiseks pakub ta välja muudatused, mida on vaja praeguses tervishoiu käsituses kõigis liikmesriikides.

Komisjon soovib ergutada digitaalmeedia kasutamist ja arendamist ühtse tervishoiuprotsessi eri etappides – haiguste ennetamine, varajane avastamine ja diagnoosimine, ravi, hooldus ja järelmeetmed. Seda tehes tuleb tagada sihipärane uurimistöö, hooldajate ja tervishoiutöötajate koolitamine ning patsientide teavitamine.

Mida kavatseb komisjon teha, et tagada tervishoiutöötajate kvalifikatsioon ja asjakohased digioskused? Kuidas kavatseb komisjon aidata liikmesriikidel ja piirkondadel levitada kodanike ja patsientide hulgas digitaalsete tervishoiulahenduste kasutamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi?

Kuidas kavatseb komisjon protsessi igas etapis tagada patsiendi konfidentsiaalsuse? Kuidas kavatseb ta tagada e-tervise ja m-tervise tarkvaralahenduste ning nendega seotud objektide turvalisuse ja sõltumatuse?

Kas komisjon nõustub, et tervishoius digipöördest tulenevate muutuste käigus peavad kesksele kohale jääma siiski inimesed?

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada patsientidele turvaline juurdepääs oma andmetele ning teabele ravimeetodite valikut, ravi ja hooldust puudutava tervishoiutöötajate otsustusprotsessi kohta?

Esitatud: 05/12/2019

Tähtaeg: 06/03/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika