Postup : 2019/2804(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000042/2019

Predkladané texty :

O-000042/2019 (B9-0062/2019)

Rozpravy :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 10k
5. decembra 2019
O-000042/2019
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Digitálna transformácia zdravotnej a inej starostlivosti

Komisia chce dosiahnuť rýchlu digitálnu transformáciu zdravotnej a inej starostlivosti na európskej úrovni. Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje nevyhnutnú transformáciu prístupu k zdravotnej starostlivosti vo všetkých členských štátoch.

Komisia chce podporovať používanie a rozvoj digitálnych médií v rôznych fázach integrovanej vízie zdravotnej starostlivosti, napr. pri prevencii chorôb, včasnom zistení a stanovení diagnózy, liečbe, starostlivosti a následnom sledovaní. Zároveň sa má zabezpečovať cielený výskum a odborná príprava pacientov, opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov a poskytovanie informácií pacientom.

Aké kroky plánuje Komisia na zabezpečenie toho, aby boli zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní a vybavení vhodnými digitálnymi zručnosťami? A čo je rovnako dôležité — akým spôsobom chce Komisia pomáhať členským štátom a regiónom pri šírení znalostí a zručností, ktoré potrebujú občania a pacienti využívajúci digitálne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti?

Ako chce Komisia zaručiť dôvernosť informácií o pacientoch v každej fáze procesu? Ako zaručí bezpečnosť a nezávislosť softvérových riešení elektronického a mobilného zdravotníctva (eHealth a mHealth) a pripojených zariadení?

Súhlasí Komisia s tým, že pri uskutočňovaní zmien v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré prinesie digitálna revolúcia, musia ľudia zostať v centre záujmu?

Aké opatrenia chce Komisia prijať na zaručenie bezpečného prístupu pacientov k ich údajom a k informáciám o rozhodovacom procese zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s terapeutickými možnosťami, liečbou a starostlivosťou?

Predložené: 05/12/2019

Termín na zodpovedanie: 06/03/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia