Parlamendi esitatud küsimused
PDF 41kWORD 10k
6. detsember 2019
O-000043/2019/rev.6
Suuliselt vastatav küsimus O-000043/2019/rev.6
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
 Teema: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 15. konverents, mis toimub 2020. aastal Hiinas Kunmingis

Bioloogiline mitmekesisus väheneb enneolematult kiiresti ning on üha tõenäolisem, et suur osa aastaid 2011–2020 hõlmava bioloogilise mitmekesisuse strateegilise kava eesmärkidest jääb jällegi täitmata. Seega on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 15. konverents, mis toimub 2020. aasta oktoobris Hiinas Kunmingis, ülemaailmselt ülioluline, kuna kavas on ajakohastada konventsiooni strateegilist plaani ja võtta vastu 2020. aasta järgne ülemaailmne bioloogiline mitmekesisuse raamistik.

Missuguseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et suurendada pingutusi 2011.–2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegilise kava eesmärkide, sealhulgas Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks?

Kas nõukogu kavatseb teha ettepaneku 2020. aasta järgse raamistiku tugevama rakendusmehhanismi kohta, et peatada edasist bioloogilise mitmekesisuse vähenemist?

Kas nõukogu toetab aktiivselt bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide säilitamiseks uute rahastamisvahendite ning bioloogilise mitmekesisuse rahastamise sisemise ja välise järelevalvemehhanismi loomist, et suurendada läbipaistvust, aruandekohustust ja tõhusust?

Kas nõukogu pakub välja eelkõige riiklike bioloogilise mitmekesisuse strateegiate ja tegevuskavade jaoks mõeldud mõjusamad aruandlusvahendid, et parandada juhtimist ning hõlbustada 2020. aasta järgsete eesmärkide väljatöötamist, läbivaatamist ja elluviimist ning 2050. aasta bioloogilise mitmekesisuse tulevikuvisiooni saavutamist?

Esitatud: 06/12/2019

Tähtaeg: 07/03/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika