Interpelacje
PDF 49kWORD 10k
6 grudnia 2019
O-000043/2019/rev.6
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2019/rev.6
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 Przedmiot: Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w Kunming w Chinach w 2020 r.

Doświadczamy utraty różnorodności biologicznej w niespotykanym dotąd tempie i coraz bardziej prawdopodobne jest, że po raz kolejny nie uda się osiągnąć większości celów przedstawionych w planie strategicznym na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020. W związku z tym 15. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), które odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunming, będzie miało decydujące globalne znaczenie, ponieważ w jego trakcie oczekuje się aktualizacji strategicznego planu Konwencji oraz przyjęcia globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.

Jakie działania planuje podjąć Rada w ramach zwiększania wysiłków na rzecz osiągnięcia celów planu strategicznego na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020, w tym celów z Aichi w zakresie ochrony różnorodności biologicznej?

Czy zamierza ona zaproponować wzmocnienie mechanizmu wdrażania ram na okres po 2020 r., by zapobiec dalszej utracie różnorodności biologicznej?

Czy Rada zamierza aktywnie wspierać tworzenie nowych instrumentów finansowych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz wewnętrznego i zewnętrznego mechanizmu monitorowania finansowania różnorodności biologicznej, aby zwiększyć przejrzystość, rozliczalność i skuteczność?

Czy zaproponuje ona wzmocnienie narzędzi zapewniających rozliczalność, w szczególności w odniesieniu do krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej, aby usprawnić zarządzanie oraz ułatwić rozwój, przegląd i realizację celów na okres po 2020 r. oraz realizację wizji w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2050?

Przedłożone: 06/12/2019

Termin ważności: 07/03/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności