Întrebări parlamentare
PDF 47kWORD 10k
6 decembrie 2019
O-000043/2019/rev.6
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000043/2019/rev.6
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 Subiect: COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - care va avea loc în Kunming (China), în anul 2020

Asistăm la un declin al biodiversității care se agravează într-un ritm fără precedent și sunt șanse din ce în ce mai mari ca, din nou, majoritatea obiectivelor evidențiate în Planul strategic privind biodiversitatea 2011-2020 să nu fie îndeplinite. Cea de a 15-a reuniune a Conferinței părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică, care urmează să aibă loc în octombrie 2020 la Kunming (China), va constitui, prin urmare, un eveniment de importanță majoră la nivel mondial, întrucât se preconizează că în cadrul acesteia se va actualiza planul strategic al Convenției și se va adopta un cadru global în domeniul biodiversității pentru perioada de după 2020.

Prin ce măsuri intenționează Consiliul să intensifice eforturile depuse în scopul realizării obiectivelor Planului strategic privind biodiversitatea pentru perioada 2011-2020, inclusiv a obiectivelor Aichi în materie de biodiversitate?

Intenționează Consiliul să propună un mecanism de punere în aplicare mai robust pentru cadrul post-2020 pentru a împiedica o pierdere și mai mare a biodiversității?

Va sprijini Consiliul în mod activ crearea unor noi instrumente de finanțare pentru biodiversitate și pentru conservarea ecosistemului și un mecanism intern și extern de monitorizare pentru finanțarea biodiversității, cu scopul de a îmbunătăți transparența, gradul de responsabilitate și eficacitatea?

Va propune Consiliul instrumente consolidate de asumare a responsabilității, în special pentru strategiile și planurile de acțiune naționale privind biodiversitatea, cu scopul de a îmbunătăți guvernanța și de a facilita elaborarea, revizuirea și îndeplinirea obiectivelor pentru perioada de după 2020 și de a realiza viziunea pentru 2050 în materie de biodiversitate?

Depunere: 06/12/2019

Dată-limită: 07/03/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate