Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
6. prosince 2019
O-000044/2019/rev.5
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 Předmět: COP 15 Úmluvy o biologické rozmanitosti v Kchun-mingu (Čína) v roce 2020

Jsme svědky toho, jak bezprecedentním tempem ubývá biologické rozmanitosti. Je stále pravděpodobnější, že většina cílů uvedených ve strategickém plánu 2011 až 2020 nebude opět splněna. Patnácté zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15), které se bude konat v říjnu 2020 v čínském městě Kchun-ming, bude proto mít zásadní celosvětový význam. Očekává se totiž, že zde bude aktualizován strategický plán úmluvy a přijat globální rámec pro biologickou rozmanitost pro období po roce 2020.

Jaké kroky zamýšlí Komise učinit, aby zvýšila úsilí při plnění cílů strategického plánu na období 2011–2020, včetně aičijských cílů v oblasti biologické rozmanitosti?

Plánuje Komise navrhnout přísnější mechanismus realizace pro rámec po roce 2020, aby se zabránilo dalšímu úbytku biologické rozmanitosti?

Navrhne Komise přísnější nástroje kontroly, především ve vztahu k národním strategiím a akčním plánům v oblasti biologické rozmanitosti, aby se zlepšila správa a napomohlo se vývoji, přezkumu a uskutečňování cílů po roce 2020 a dosažení Vize biologické rozmanitosti po roce 2050?

Předložení: 06/12/2019

Platná do: 07/03/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí