Parlamentní otázka - O-000044/2019Parlamentní otázka
O-000044/2019

COP 15 Úmluvy o biologické rozmanitosti v Kchun-mingu (Čína) v roce 2020

6.12.2019

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000044/2019
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Jsme svědky toho, jak bezprecedentním tempem ubývá biologické rozmanitosti. Je stále pravděpodobnější, že většina cílů uvedených ve strategickém plánu 2011 až 2020 nebude opět splněna. Patnácté zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15), které se bude konat v říjnu 2020 v čínském městě Kchun-ming, bude proto mít zásadní celosvětový význam. Očekává se totiž, že zde bude aktualizován strategický plán úmluvy a přijat globální rámec pro biologickou rozmanitost pro období po roce 2020.

Předložení: 06/12/2019

Platná do: 07/03/2020

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí