Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000044/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000044/2019

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i 2020

6.12.2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000044/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Vi er vidne til tab af biodiversitet i et hidtil uset tempo, og det er i stigende grad sandsynligt, at størstedelen af målene i den strategiske plan for 2011-2020 igen ikke vil blive nået. Det 15. møde i partskonferencen (COP15) under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i oktober 2020, vil derfor være af afgørende betydning på verdensplan, da det forventes, at konventionens strategiske plan vil blive ajourført på dette møde, og at der vil blive vedtaget en global ramme for biodiversitet for tiden efter 2020.

Indgivet: 06/12/2019

Svarfrist: 07/03/2020

Seneste opdatering: 10. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik