Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 10k
6. december 2019
O-000044/2019/rev.5
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 Om: COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i 2020

Vi er vidne til tab af biodiversitet i et hidtil uset tempo, og det er i stigende grad sandsynligt, at størstedelen af målene i den strategiske plan for 2011-2020 igen ikke vil blive nået. Det 15. møde i partskonferencen (COP15) under konventionen om den biologiske mangfoldighed, der skal afholdes i Kunming, Kina, i oktober 2020, vil derfor være af afgørende betydning på verdensplan, da det forventes, at konventionens strategiske plan vil blive ajourført på dette møde, og at der vil blive vedtaget en global ramme for biodiversitet for tiden efter 2020.

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at optrappe bestræbelserne på at nå målene i den strategiske plan for 2011-2020, herunder Aichimålene for biodiversitet?

Har Kommissionen til hensigt at foreslå en styrket gennemførelsesmekanisme for rammen efter 2020 med henblik på at standse yderligere tab af biodiversitet?

Vil Kommissionen foreslå styrkede ansvarlighedsværktøjer, navnlig til brug for de nationale strategier og handlingsplaner for biodiversitet, med henblik på at forbedre styringen og lette udviklingen, revisionen og gennemførelsen af målene for tiden efter 2020 og opfyldelsen af visionen for biodiversitet for 2050?

Indgivet: 06/12/2019

Svarfrist: 07/03/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik