Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 10k
6 Δεκεμβρίου 2019
O-000044/2019/rev.5
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Θέμα: 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας το 2020

Παρατηρούμε απώλεια της βιοποικιλότητας με πρωτοφανή ρυθμό, ενώ διαφαίνεται όλο και περισσότερο η πιθανότητα να μην επιτευχθούν, για ακόμη μία φορά, η πλειονότητα των στόχων που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό σχέδιο 2011-2020. Συνεπώς, η 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας, τον Οκτώβριο του 2020, θα είναι κρίσιμης σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αναμένεται να επικαιροποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο της Σύμβασης και να εγκριθεί το πλαίσιο για την παγκόσμια βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020.

Ποια δράση σχεδιάζει να αναλάβει η Επιτροπή ώστε να εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που θέτει το στρατηγικό σχέδιο 2011-2020, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Aichi για τη βιοποικιλότητα;

Σκοπεύει η Επιτροπή να προτείνει ισχυρότερο μηχανισμό εφαρμογής του πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να ανακοπεί περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας;

Θα προτείνει η Επιτροπή ενίσχυση των εργαλείων λογοδοσίας, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, με σκοπό να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να διευκολύνει την ανάπτυξη, την αναθεώρηση και την εφαρμογή των στόχων για την περίοδο μετά το 2020 και την υλοποίηση του οράματος για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2050;

Κατάθεση: 06/12/2019

Λήξη προθεσμίας: 07/03/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου