Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
6. joulukuuta 2019
O-000044/2019/rev.5
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Aihe: Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) - Kunming (2020)

Biologinen monimuotoisuus on katoamassa ennennäkemättömällä tahdilla, ja on yhä todennäköisempää, että suurinta osaa strategisessa suunnitelmassa 2011–2020 esitetyistä tavoitteista ei taaskaan saavuteta. Siksi biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15), joka pidetään lokakuussa 2020 Kunmingissa, Kiinassa, on maailmanlaajuisesti elintärkeä, sillä siellä on määrä päivittää yleissopimuksen strategista suunnitelmaa ja hyväksyä maailmanlaajuinen biodiversiteettikehys vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten.

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tehostaakseen ponnistelujaan vuosien 2011–2020 strategisen suunnitelman tavoitteiden ja Aichin biodiversiteettitavoitteiden saavuttamiseksi?

Aikooko se ehdottaa vahvempaa täytäntöönpanomekanismia vuoden 2020 jälkeiselle kehykselle, jotta biologisen monimuotoisuuden väheneminen voidaan pysäyttää?

Aikooko se ehdottaa vahvempia tilivelvollisuuden välineitä, erityisesti biologista monimuotoisuutta koskeville kansallisille strategioille ja toimintasuunnitelmille, jotta voidaan parantaa vuoden 2020 jälkeisten tavoitteiden hallintoa ja edistää niiden kehittämistä, tarkistamista ja täytäntöönpanoa sekä vuoteen 2050 ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan vision toteuttamista?

Jätetty: 06/12/2019

Määräaika: 07/03/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö