Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 10k
6 Nollaig 2019
O-000044/2019/rev.5
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Ábhar: COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

Táimid inár bhfianaise le cailliúint na bithéagsúlachta ar ráta nach bhfacthas riamh roimhe seo agus, chomh dócha lena athrach, ní dhéanfar bunús na spriocanna a leagtar amach i bPlean Straitéiseach 2011-2020 a bhaint amach arís eile. Bainfidh tábhacht dhomhanda as cuimse, mar sin, leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (COP15) sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht, a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, i mí Dheireadh Fómhair 2020, mar go bhfuiltear ag dréim leis go ndéanfar plean straitéiseach na Comhdhála a nuashonrú agus go ndéanfar creat maidir leis an mbithéagsúlacht dhomhanda tar éis 2020 a ghlacadh.

Cén ghníomhaíocht a bheartaíonn an Coimisiún a dhéanamh chun méadú ar iarrachtaí leis na spriocanna i bPlean Straitéiseach 2011-2020, lena n-áirítear Spriocanna Bithéagsúlachta Aichi, a bhaint amach?

An bhfuil sé beartaithe aige sásra cur chun feidhme atá níos láidre a mholadh don chreat tar éis 2020 chun stad a chur le cailliúint bhreise na bithéagsúlachta?

An molfaidh sé uirlisí cuntasachta daingnithe, go háirithe le haghaidh na Straitéisí Náisiúnta agus na bPleananna Gníomhaíochta maidir leis an mBithéagsúlacht, chun feabhas a chur ar an rialachas agus chun forbairt, athbhreithniú agus cur chun feidhme spriocanna tar éis 2020 agus Fís 2050 don Bhithéagsúlacht a éascú agus a bhaint amach?

Curtha síos: 06/12/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/03/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 10 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais