Ceist pharlaiminteach - O-000044/2019Ceist pharlaiminteach
O-000044/2019

COP15 sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht - a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, in 2020

6.12.2019

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000044/2019
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Táimid inár bhfianaise le cailliúint na bithéagsúlachta ar ráta nach bhfacthas riamh roimhe seo agus, chomh dócha lena athrach, ní dhéanfar bunús na spriocanna a leagtar amach i bPlean Straitéiseach 2011-2020 a bhaint amach arís eile. Bainfidh tábhacht dhomhanda as cuimse, mar sin, leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe (COP15) sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht, a bheidh ar siúl in Kunming na Síne, i mí Dheireadh Fómhair 2020, mar go bhfuiltear ag dréim leis go ndéanfar plean straitéiseach na Comhdhála a nuashonrú agus go ndéanfar creat maidir leis an mbithéagsúlacht dhomhanda tar éis 2020 a ghlacadh.

Curtha síos: 06/12/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/03/2020

An nuashonrú is déanaí: 10 Samhain 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais