Parlamenta jautājums - O-000044/2019Parlamenta jautājums
O-000044/2019

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sanāksme (COP15), kas notiks 2020. gadā Kuņminā (Ķīna)

6.12.2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000044/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Mēs piedzīvojam bioloģiskās daudzveidības samazināšanos nepieredzētā ātrumā, un arvien pieaug iespējamība, ka lielākā daļa mērķu, kas nosprausti stratēģiskajā plānā 2011.–2020. gadam, atkal netiks sasniegti. Tāpēc Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sanāksmei (COP15), kas notiks 2020. gada oktobrī Kuņminā (Ķīna), būs ārkārtīgi svarīga globāla nozīme, jo ir sagaidāms, ka tiks atjaunināts konvencijas stratēģiskais plāns un pieņemts bioloģiskās daudzveidības satvars laikposmam pēc 2020. gada.

Iesniegšanas datums: 06/12/2019

Termiņš: 07/03/2020

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika