Mistoqsijiet parlamentari
PDF 50kWORD 10k
6 ta' Diċembru 2019
O-000044/2019/rev.5
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 Suġġett: COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika – li se ssir f'Kunming, iċ-Ċina, fl-2020

Ir-rata tat-telf tal-bijodiversità li qed naraw hija bla preċedent, u qed isir dejjem aktar probabbli li, għal darb' oħra, il-parti l-kbira tal-miri stabbiliti fil-Pjan Strateġiku dwar il-Bijodiversità għall-2011-2020 mhumiex sejrin jintlaħqu. Il-ħmistax-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (COP15) tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, li se ssir f'Kunming, iċ-Ċina, f'Ottubru 2020, għaldaqstant se tkun ta' importanza globali kritika, peress li huwa mistenni taġġorna l-pjan strateġiku tal-Konvenzjoni u tadotta qafas globali tal-bijodiversità għal wara l-2020.

X'azzjoni biħsiebha tieħu l-Kummissjoni biex tespandi l-isforzi għall-ilħiq tal-objettivi tal-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011-2020, inklużi l-Miri tal-Bijodiversità ta' Aichi?

Biħsiebha tipproponi mekkaniżmu ta' implimentazzjoni aktar b'saħħtu għall-qafas ta' wara l-2020 biex twaqqaf aktar telf tal-bijodiversità?

Sejra tipproponi għodod imsaħħa ta' responsabbiltà, b'mod partikolari għall-Istrateġiji u l-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar il-Bijodiversità, biex ittejjeb il-governanza u tiffaċilita l-iżvilupp, ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-miri ta' wara l-2020 u t-twettiq tal-Viżjoni dwar il-Bijodiversità għall-2050?

Imressqa: 06/12/2019

Skadenza: 07/03/2020

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Diċembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza