Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 10k
6 december 2019
O-000044/2019/rev.5
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 Betreft: COP15 bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, die in 2020 in Kunming, China, zal plaatsvinden

De biodiversiteit gaat aan een ongezien tempo achteruit en het ziet er steeds meer naar uit dat het merendeel van de in het strategisch plan 2011-2020 vastgestelde doelstellingen opnieuw niet zal worden bereikt. In oktober 2020 vindt in Kunming, China, de vijftiende bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15) plaats. Die bijeenkomst zal van cruciaal wereldwijd belang zijn: naar verwachting zal het strategische plan van het verdrag immers geactualiseerd worden en zal er een mondiaal biodiversiteitskader worden vastgelegd voor de periode na 2020.

Welke actie is de Commissie van plan te ondernemen om de inspanningen ter verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch plan 2011-2020, waaronder de biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi, op te voeren?

Is de Commissie van plan een krachtiger uitvoeringsmechanisme voor het kader voor de periode na 2020 voor te stellen om verder biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen?

Is de Commissie van plan versterkte verantwoordingsinstrumenten voor te stellen, met name voor de nationale strategieën en actieplannen inzake biodiversiteit, om het bestuur te verbeteren en de ontwikkeling, herziening en uitvoering van de doelstellingen voor de periode na 2020 en de verwezenlijking van Biodiversiteitsvisie 2050 te bevorderen?

Ingediend: 06/12/2019

Vervalt: 07/03/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid