Interpelacje
PDF 49kWORD 10k
6 grudnia 2019
O-000044/2019/rev.5
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 Przedmiot: Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w Kunming w Chinach w 2020 r.

Doświadczamy utraty różnorodności biologicznej w niespotykanym dotąd tempie i coraz bardziej prawdopodobne jest, że po raz kolejny nie uda się osiągnąć większości celów przedstawionych w planie strategicznym na lata 2011–2020. W związku z tym 15. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), które odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunming, będzie miało decydujące globalne znaczenie, ponieważ oczekuje się, że w jego trakcie dojdzie do aktualizacji strategicznego planu Konwencji oraz przyjęcia globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.

Jakie działania planuje podjąć Komisja w ramach zwiększania wysiłków na rzecz osiągnięcia celów planu strategicznego na lata 2011–2020, w tym celów z Aichi w zakresie ochrony różnorodności biologicznej?

Czy zamierza ona zaproponować wzmocnienie mechanizmu wdrażania ram na okres po 2020 r., by zapobiec dalszej utracie różnorodności biologicznej?

Czy zaproponuje ona wzmocnienie narzędzi zapewniających rozliczalność, w szczególności w odniesieniu do krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej, aby usprawnić zarządzanie oraz ułatwić rozwój, przegląd i realizację celów na okres po 2020 r. oraz realizację wizji w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2050?

Przedłożone: 06/12/2019

Termin ważności: 07/03/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności