Pytanie poselskie - O-000044/2019Pytanie poselskie
O-000044/2019

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w Kunming w Chinach w 2020 r.

6.12.2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000044/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Doświadczamy utraty różnorodności biologicznej w niespotykanym dotąd tempie i coraz bardziej prawdopodobne jest, że po raz kolejny nie uda się osiągnąć większości celów przedstawionych w planie strategicznym na lata 2011–2020. W związku z tym 15. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), które odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunming, będzie miało decydujące globalne znaczenie, ponieważ oczekuje się, że w jego trakcie dojdzie do aktualizacji strategicznego planu Konwencji oraz przyjęcia globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.

Przedłożone: 06/12/2019

Termin ważności: 07/03/2020

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności