Întrebare parlamentară - O-000044/2019Întrebare parlamentară
O-000044/2019

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - care va avea loc la Kunming (China), în anul 2020

6.12.2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000044/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Asistăm la un declin al biodiversității care se agravează într-un ritm fără precedent și sunt șanse din ce în ce mai mari ca majoritatea obiectivelor stabilite în planul strategic pentru perioada 2011-2020 să rămână și de această dată neîndeplinite. Cea de a 15-a reuniune a Conferinței părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică ce urmează să aibă loc în octombrie 2020 la Kunming, China va constitui, prin urmare, un eveniment de importanță critică la nivel mondial, întrucât se preconizează că în cadrul acesteia se va actualiza planul strategic al Convenției și se va adopta un cadru global post-2020 în domeniul biodiversității.

Depunere: 06/12/2019

Dată-limită: 07/03/2020

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate