Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 10k
6 decembrie 2019
O-000044/2019/rev.5
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 Subiect: COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - care va avea loc la Kunming (China), în anul 2020

Asistăm la un declin al biodiversității care se agravează într-un ritm fără precedent și sunt șanse din ce în ce mai mari ca majoritatea obiectivelor stabilite în planul strategic pentru perioada 2011-2020 să rămână și de această dată neîndeplinite. Cea de a 15-a reuniune a Conferinței părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică ce urmează să aibă loc în octombrie 2020 la Kunming, China va constitui, prin urmare, un eveniment de importanță critică la nivel mondial, întrucât se preconizează că în cadrul acesteia se va actualiza planul strategic al Convenției și se va adopta un cadru global post-2020 în domeniul biodiversității.

Prin ce măsuri intenționează Comisia să intensifice eforturile depuse în scopul realizării obiectivelor planului strategic pentru perioada 2011-2020, inclusiv a obiectivelor de la Aichi în materie de biodiversitate?

Intenționează să propună un mecanism de punere în aplicare mai robust în ceea ce privește cadrul pentru perioada post-2020 pentru a împiedica o și mai mare pierdere a biodiversității?

Va propune instrumente consolidate de asumare a responsabilității, în special pentru strategiile și planurile de acțiune naționale privind biodiversitatea, cu scopul de a îmbunătăți guvernanța și de a facilita elaborarea, revizuirea și îndeplinirea obiectivelor pentru perioada de după 2020 și de a realiza viziunea pentru 2050 în materie de biodiversitate?

Depunere: 06/12/2019

Dată-limită: 07/03/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate