Parlamentná otázka - O-000044/2019Parlamentná otázka
O-000044/2019

Konferencia o Dohovore o biologickej diverzite COP15 (DBD) – Kunming, Čína, 2020

6.12.2019

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000044/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Stali sme sa svedkami bezprecedentného ústupu biodiverzity. Je stále viac pravdepodobné, že väčšinu cieľov stanovených v strategickom pláne pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020 opäť nedosiahneme. Preto bude pätnáste zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP15), ktoré sa má v októbri 2020 konať v čínskom Kunmingu, kľúčové pre celý svet. Na jeho programe má byť totiž aktualizácia strategického plánu dohovoru a prijatie globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020.

Predložené: 06/12/2019

Termín na zodpovedanie: 07/03/2020

Posledná úprava: 10. novembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia