Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 10k
6. decembra 2019
O-000044/2019/rev.5
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 Vec: Konferencia o Dohovore o biologickej diverzite COP15 (DBD) – Kunming, Čína, 2020

Stali sme sa svedkami bezprecedentného ústupu biodiverzity. Je stále viac pravdepodobné, že väčšinu cieľov stanovených v strategickom pláne pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020 opäť nedosiahneme. Preto bude pätnáste zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP15), ktoré sa má v októbri 2020 konať v čínskom Kunmingu, kľúčové pre celý svet. Na jeho programe má byť totiž aktualizácia strategického plánu dohovoru a prijatie globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020.

Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na zintenzívnenie úsilia pri dosahovaní cieľov strategického plánu na roky 2011 – 2020 vrátane cieľov v oblasti biodiverzity z Aichi?

Hodlá navrhnúť pevnejší mechanizmus vykonávania pre rámec na obdobie po roku 2020 s cieľom zastaviť ďalšiu stratu biodiverzity?

Navrhne posilnenie nástrojov zodpovednosti, najmä v prípade vnútroštátnych stratégií a akčných plánov v oblasti biodiverzity, na zlepšenie riadenia a podporu rozvoja, revíziu a realizáciu cieľov na obdobie po roku 2020 a dosiahnutie vízie pre biodiverzitu na rok 2050?

Predložené: 06/12/2019

Termín na zodpovedanie: 07/03/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia