Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
10. prosince 2019
O-000047/2019
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
za skupinu PPE
 Předmět: Univerzální nabíječka pro mobilní radiová zařízení

Poslanci Evropského parlamentu se už více než deset let zasazují o zavedení univerzální nabíječky pro mobilní radiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších středně velkých nebo malých elektronických zařízení. Nehledě na snahu Komise nepřinesly dobrovolné dohody mezi průmyslovými subjekty uspokojivé výsledky. Má se za to, že téměř v každé domácnosti v EU se nashromáždilo několik starých nabíječek, které podle odhadů představují více než 51 000 tun elektronického odpadu za rok. Spotřebitelé si musejí při nákupu každého nového zařízení pořídit i novou nabíječku. Při cestách jsou v podstatě nuceni vozit si s sebou různé nabíječky k podobným zařízením. To omezuje svobodu pohybu občanů EU a jejich plnou účast na životě společnosti a vede k vytváření zbytečné environmentální stopy.

Proto je nezbytné, aby EU začala v této oblasti jednat. Musíme naléhavě schválit normu pro univerzální nabíječku pro mobilní radiová zařízení. Proto vyzýváme Komisi, aby tento proces zahájila tím, že do července 2020 přijme akt v přenesené pravomoci, který by doplnil směrnici 2014/53/EU o radiových zařízeních a zavedl univerzální nabíječku.

Kdy Komise předloží výsledky posouzení dopadu, které by mělo zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony a další kompatibilní zařízení?

Využití bezdrátové nabíjecí technologie má ještě další potenciální výhody. Jak chce Komise zajistit interoperabilitu různých bezdrátových nabíječek s nejrůznějším mobilním radiovým zařízením?

Zvažuje Komise přijetí legislativních iniciativ, které by vedly k nárůstu objemu recyklovaných kabelů a nabíječek v členských státech?

Jak chce Komise zajistit, aby si spotřebitelé nemuseli při zakoupení každého nového zařízení pořizovat i novou nabíječku, a snížili tak svou environmentální stopu?

Předložení: 10/12/2019

Platná do: 11/03/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 16. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí