Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 10k
10 Nollaig 2019
O-000047/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
thar ceann Ghrúpa PPE
 Ábhar: Luchtaire coiteann i gcomhair trealamh raidió

Le hos cionn deich mbliana tá Feisirí de Pharlaimint na hEorpa i mbun feachtas ar son luchtaire coiteann i gcomhair trealamh raidió soghluaiste, lena n-áirítear fóin mhóibíleacha, taibléid, léitheoirí ríomhleabhar, ceamaraí cliste, leictreonach inchaite agus gléasanna leictreonacha beaga agus meánmhéide eile. In ainneoin iarrachtaí an Choimisiúin, níl torthaí sásúla tagtha ó chomhaontaithe deonacha idir gníomhaithe an tionscail. Creidtear go bhfuil roinnt seanluchtairí ag gach teaghlach in AE anois, rud a chruthaíonn os cionn 51 000 tonna de dhramhaíl leictreonach sa bhliain de réir meastachán. Tugtar ar thomhaltóirí luchtairí nua a cheannach gach uair a fhaigheann siad gléas nua. Agus iad ag taisteal, is beag rogha eile atá acu ach luchtairí difriúla a thabhairt leo i gcomhair gléasanna atá mórán mar an gcéanna. Leis sin, cuirtear srian le saoirse gluaiseachta shaoránaigh AE agus lena rannpháirtíocht iomlán sa tsochaí, agus cúisítear lorg comhshaoil gan ghá.

Tá géarghá le beart AE i dtaca leis an ábhar seo. Caithfimid caighdeán a ghlacadh mar ábhar práinne maidir le luchtaire coiteann i gcomhair trealamh raidió soghluaiste. Dá bhrí sin, iarraimid ar an gCoimisiún tús a chur leis, tríd an ngníomh tarmligthe lena bhforlíontar Treoir 2014/53/AE maidir le trealamh raidió a ghlacadh faoi mhí Iúil 2020, rud a thabharfadh isteach an luchtaire coiteann.

Cén uair a thíolacfaidh an Coimisiún torthaí an mheasúnaithe tionchair ar thabhairt isteach na dtáillí coiteanna i gcomhair fóin mhóibíleacha agus gléasanna comhoiriúnacha eile?

D’fhéadfadh buntáistí sa bhreis a bheith bainteach le húsáid na teicneolaíochta luchtaithe gan sreang. Cén chaoi a bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún idir-inoibritheacht a áirithiú idir na luchtairí difriúla gan sreang agus trealamh raidió soghluaiste eile?

An bhfuil tionscnaimh reachtacha á meas ag an gCoimisiún chun líon na gcáblaí agus na luchtairí a athchúrsáiltear sna Ballstáit a mhéadú?

Cén chaoi a n-áiritheoidh an Coimisiún nach dtabharfar ar thomhaltóirí luchtairí nua a cheannach i dteannta gach gléis nua, rud a laghdódh an lorg comhshaoil a fhágann siad?

Curtha síos: 10/12/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 11/03/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 16 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais