Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 10k
10 december 2019
O-000047/2019
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
för PPE-gruppen
 Angående: Gemensam laddare för mobil radioutrustning

Europaparlamentets ledamöter har redan i mer än 10 år drivit en kampanj för en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, smarta kameror, kroppsburen elektronik och andra mindre elektroniska enheter. Trots kommissionens ansträngningar har inte frivilliga överenskommelser mellan industriaktörerna själva gett önskat resultat. Så gott som varje hushåll i EU tros ha samlat på sig ett antal gamla laddare. Tillsammans uppskattas de årligen generera mer än 51 000 ton elektroniskt avfall. Konsumenterna tvingas köpa nya laddare till alla nya enheter. När de reser har de ingen annan utväg än att bära med sig alla dessa laddare för nästan identiska enheter. Detta begränsar EU-medborgarnas fria rörlighet, fulla deltagande i samhället och orsakar en onödig miljöpåverkan.

Det finns ett akut behov av EU-åtgärder i denna fråga. Vi behöver en gemensam standardladdare för mobil radioutrustning som måste godkännas så snart som möjligt. Vi uppmanar därför kommissionen att börja med att senast i juli 2020 anta den delegerade akten om komplettering av direktiv 2014/53/EU om radioutrustning, och därmed införa en gemensam laddare.

När lägger kommissionen fram resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av gemensamma laddare för mobiltelefoner och annan kompatibel utrustning?

Användningen av trådlös laddningsteknik medför ytterligare potentiella fördelar. Hur tänker kommissionen säkerställa interoperabiliteten mellan olika trådlösa laddare med olika mobil radioutrustning?

Överväger kommissionen att lägga fram lagförslag med målet att öka återvinningen av sladdar och laddare i medlemsstaterna?

Vad tänker kommissionen göra för att konsumenterna ska slippa köpa nya laddare till varje ny enhet och för att de på så sätt ska kunna minska sitt miljöavtryck?

Ingiven: 10/12/2019

Sista svarsdag: 11/03/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 16 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy